Kazanie św. Jana Chrzciciela na puszczy to również jeden z trzech obrazów autorstwa gdańskiego artysty Augusta Ranischa – namalowanych do kościoła św. Mikołaja. […]

W 2020 roku konserwacji został poddany kolejny z obrazów oprawiony w charakterystyczną, dekoracyjną rokokową ramę. Kazanie św. Jana Chrzciciela na puszczy to również jeden z trzech obrazów autorstwa gdańskiego artysty Augusta Ranischa – namalowanych do kościoła św. Mikołaja. Lico obrazu i odwrocie zostały starannie oczyszczone. Następnie wykonano: konsolidację odspajających się łusek warstwy malarskiej, prostowanie krajek, reparację płótna, usuwanie werniksu, usuwanie wtórnych warstw malarskich wraz z kitami zachodzącymi na oryginał,  przygotowanie obrazu do dublażu i wykonanie dublażu, uzupełnienie ubytków zaprawy i opracowanie faktury uzupełnień,  nałożenie werniksu retuszerskiego, naciągnięcie płótna na nowe krosna ruchome z klinami oraz listwami poprzecznymi, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej, aplikację werniksu końcowego.  W obrębie dekoracyjnej ramy obrazu wykonano: konsolidację i podklejanie odspajających się łusek zaprawy ramy wraz z opracowaniem pozłotniczym, oczyszczenie ramy, impregnację drewna, aplikację werniksu retuszerskiego, uzupełnienie ubytków zaprawy, uzupełnienie ubytków drewna, wzmocnienie ramy dodatkowymi elementami stolarskimi, scalenie kolorystyczne, aplikację werniksu końcowego.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.