Obraz ukazujący Świętego Dominika został przywieziony do Gdańska ze Lwowa po zakończeniu wojny i umieszczony w ołtarzu bocznym w nawie południowej kościoła […]

Obraz ukazujący Świętego Dominika został przywieziony do Gdańska ze Lwowa po zakończeniu wojny i umieszczony w ołtarzu bocznym w nawie południowej kościoła. Święty Dominik na obrazie przedstawiony jest z tradycyjnymi atrybutami dominikańskimi: z psem, kulą ziemską i gwiazdą.

Prawdopodobnie jeszcze we Lwowie trwały prace renowacyjne obrazu, jednak zostały one nagle przerwane (widoczne są dwa rodzaje tła). W 2018 roku przystąpiono do kompleksowych prac konserwatorskich przy obrazie wraz z przynależną mu metalową koszulką.

W obrębie metalowej koszulki wykonano następujące prace: usunięto nierówną, ciemną patynę, oczyszczono powierzchnię z luźnych zabrudzeń oraz zabrudzeń wgłębnych wraz ze śladami korozji, naprawiono gwiazdki (miedziane złocone i srebrne złocone) i ich mocowanie, nałożono na powierzchnię koszulki zabezpieczająca cienką warstwę wosku. W obrębie przedstawienia malarskiego wykonano: podklejenie najmocniej odspajających się i mniejszych fragmentów warstw polichromii wraz z zaprawą, oczyszczenie powierzchni, usunięcie werniksu i retuszy oraz starych kitów, aplikację werniksu retuszerskiego, uzupełnianie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, aplikację werniksu końcowego.