Pracom renowacyjnym poddano eksponowany w nawie północnej obraz przedstawiający św. Jacka. […]

W 2021 roku przystąpiono do kontynuacji prac konserwatorskich przy obrazach oprawionych w charakterystyczną, dekoracyjną rokokową ramę. Pracom renowacyjnym poddano eksponowany w nawie północnej obraz przedstawiający św. Jacka.

Wykonane prace przy obrazie to: oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni lica obrazu i odwrocia, usunięcie starych warstw werniksu, przebadanie i zabezpieczenie warstw malarskich, demontaż płótna z krosna, naprawa partii rozdartych podobrazia, konsolidacja warstwy malarskiej i prostowanie na stole dublażowym, wykonanie dublażu, modyfikacja krosna nieruchomego na ruchome, oczyszczenie i miejscowa konsolidacja, montaż płótna na krosno, uzupełnienie ubytków i retusz warstw malarskich, nałożenie werniksu retuszerskiego, prace konserwatorskie przy ramie obrazu: oczyszczenie i dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków i retusz, zabezpieczenie powierzchni werniksem.

 

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.