Obraz przedstawiający św. Wincentego Ferreriusza stanowi jeden z trzech obrazów autorstwa Marcina Jabłońskiego znajdujących się w kościele św. Mikołaja. […]

Obraz przedstawiający św. Wincentego Ferreriusza stanowi jeden z trzech obrazów autorstwa Marcina Jabłońskiego znajdujących się w kościele św. Mikołaja. Zrealizowane przy obrazie prace konserwatorskie polegały na: wykonaniu dezynsekcji krosna i płótna obrazu, zabezpieczeniu kruchych warstw malarskich, zdjęciu płótna z krosna i oczyszczeniu go z obu stron, usunięciu wadliwych reparacji, werniksu oraz retuszy, a także wadliwie założonych kitów, usunięciu deformacji płótna, naprawie pęknięć, konsolidacji warstwy malarskiej, uzupełnieniu ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, konsolidacji istniejącego dublażu z płótnem, nałożeniu werniksu retuszerskiego oraz werniksu końcowego. Obraz naciągnięto na nowe, ruchome i sfazowane krosna. W obrębie ramy wykonane zastały: dezynsekcja drewna, wzmocnienie i oczyszczenie powierzchni, wykonanie uzupełnień ubytków, nałożenie wyrównującego podkładu, scalenia kolorystyczne, nałożenie brązy polerskiej, zabezpieczenie powierzchni mikrowoskiem.

Prowadzone przy obrazie prace pozwoliły na rozpoznanie autora obrazu i uściślenie czasu jego powstania.  Na obrazie odczytano podpis: „Jabłoński mal 1836”. Marcin Jabłoński (1801-1876) działał przede wszystkim we Lwowie, a obraz wykonany został dla tamtejszego klasztoru dominikanów. Do Gdańska obraz trafił po zakończeniu wojny, gdy najcenniejsze przedmioty uciekający ze Lwowa dominikanie przewozili do innych klasztorów.

Prace zrealizowano przy wsparciu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.