Prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu bocznym Przemieniania Pańskiego stanowiły kontynuację rozpoczętych i wstrzymanych w 2012 roku prac. W obrębie ołtarza usunięto wtórne przezłoty, doczyszczono partie złoceń, usunięto zabrudzenia polichromii, podklejono odspojenia zaprawy, przeprowadzono impregnację drewna i uzupełnienie jego ubytków. Uzupełniono także oraz scalono partie złoceń i srebrzeń oraz ubytki polichromii rzeźb i partii architektury. Wśród elementów poddanych konserwacji znalazło się 10 rzeźb pełnych w tym 4 naturalnej wielkości, kilkadziesiąt elementów rzeźbiarskich oraz predella i tabernakulum.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.