Prace konserwatorskie przy podniebiu rokokowej empory chóru muzycznego polegały na usunięciu wtórnych powłok z dekoracji stropu i odsłonięciu reliktów pierwotnego opracowania, usunięciu luźnych i złuszczonych powłok ze ściany zachodniej, oczyszczeniu powierzchni świadka z neogotyckim ornamentem i jego impregnacji oraz retuszu w ubytkach polichromii, wypełnieniu pęknięć i szczelin powierzchni stropu i ścian, podklejeniu luźnych elementów sztukaterii i uzupełnieniu ubytków oraz zagruntowaniu powierzchni sztukaterii, retuszu polichromii, uzupełnieniu partii złoceń w obrębie sztukaterii, malowaniu powierzchni ścian i stropu na podstawie odsłoniętych w trakcie prac śladów pierwotnej kolorystyki. Na płycinach w dolnej partii ściany wschodniej odtworzono marmoryzację, a wokół epitafium Piotra Wyhowskiego i Jana Schefflera zrekonstruowano brakujące cienie. Zrekonstruowano również czerwony pasek biegnący u podstaw fasety stropu.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Fundacji Lotos.