2022 zakończono ratunkowe prace konserwatorskie przy obrazie Matki Bożej Śnieżnej. […]

W 2022 zakończono ratunkowe prace konserwatorskie przy obrazie Matki Bożej Śnieżnej. Był to jeden z najbardziej zniszczonych obrazów stanowiących wyposażenie kościoła św. Mikołaja. Z tego względu konserwacja była niezwykle wymagająca i czasochłonna. Prace rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku. W efekcie przeprowadzonych prac zrealizowano główny cel określony  jako wykonanie pełnego zakresu niezbędnych prac konserwatorskich dla właściwego zabezpieczenia obrazu oraz wyeksponowania jego wartości. Głównym punktem konserwacji była naprawa rozległych deformacji i stabilizacja płóciennego oraz drewnianego podłoża. Konserwacja wymagała również starannego podejścia do uzupełnień warstw malarskich w świetle uzyskanych w trakcie prac informacji o licznych przemalowaniach lica. Przeprowadzone prace przyczyniły się do naprawy  i zabezpieczenia struktury obiektu i jednocześnie przywrócenia jego walorów jako dzieła sztuki sakralnej. Obraz nie jest precyzyjnie datowany. Pochodzi z 2. połowy XVII lub XVIII w.  Z dużym prawdopodobieństwem mógł powstać w warsztacie pomorskim.

 

Prace zrealizowano przy wsparciu Fundacji Energa oraz osoby prywatnej.