Na postawie zachowanej dokumentacji archiwalnej przywrócony został przedwojenny wygląd dwóch okien znajdujących się pod chórem kościoła. […]

Na postawie zachowanej dokumentacji archiwalnej przywrócony został przedwojenny wygląd dwóch okien znajdujących się pod chórem kościoła. W ramach przyjętych rozwiązań wymienione zostało wtórne, bezstylowe szklenie na nowe, tradycyjnie formowane szkło witrażowe.  Szybki łączone są profilami ołowianymi i zamontowane zostały w istniejących ramkach z profili stalowych.

Na podstawie zachowanych fotografii archiwalnych odtworzono w oknach dookolną ciemnoczerwoną bordiurę oraz przeszklenie szybkami w kształcie rombów. Ze względów bezpieczeństwa oraz użytkowych służących wentylacji kościoła pozostawiono bez zmian istniejącą zewnętrzną kratę, siatkę oraz otwieraną kwaterę – lufcik.