W 2021 roku wykonana została kompleksowa renowacja pomieszczenia zakrystii […]

W 2021 roku wykonana została kompleksowa renowacja pomieszczenia zakrystii obejmująca przeprowadzenie szeregu robót budowlanych oraz prac konserwatorskich. W efekcie poprzedzających prace remontowe badań architektonicznych i ich wyników podjęto decyzję o uczytelnieniu niektórych zachowanych, a wcześniej niedostępnych, rozwiązań historycznych w zakrystii oraz wprowadzeniu materiałów pozwalających na odtworzenie gotyckiego charakteru tego najstarszego pomieszczenia w kościele.

Przeprowadzono remont ścian wewnętrznych i sklepień, odtworzono trzy przesklepione wnęki gotyckie, wyeksponowano najlepiej zachowane dwa przęsła lica ceglanego ściany północnej, wykonano nową posadzkę z ceramicznych płytek, wymieniono instalację elektryczną, wodną, co., a także tablicę rozdzielczą. Dopełnieniem wymienionych prac jest wykonana renowacja czterech okien wraz z wymianą szklenia na gomółki oraz niezwykle starannie przeprowadzona dwa lata wcześniej konserwacja drzwi gotyckich prowadzących do zakrystii.