Budowa rusztowania wsporczego w nawie południowej Bazyliki stanowiła ratunkowe prace zabezpieczające przed katastrofą budowlaną i zawaleniem się uszkodzonych sklepień. Po zdemontowaniu i zabezpieczeniu zabytkowej, kamiennej posadzki przystąpiono do wzniesienia drewnianego rusztowania wsporczego podpierającego spękane sklepienia. Podparte zostały cztery pola sklepienne. W wykonanej konstrukcji zwraca uwagę precyzyjne wykonanie krążyn, których krzywizny odpowiadają kształtowi istniejących żeber sklepiennych. Elementy drewniane docinane były ręcznie, na miejscu w trakcie wznoszenia konstrukcji. Wykonane prace ratunkowe pozwolą na prowadzenie w bezpiecznych warunkach działań naprawczych mających na celu stabilizację konstrukcji kościoła oraz ponowne udostępnienie zabytku.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.