W 2021 roku wykonane zostały prace konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu zachodniej i wschodniej ściany szczytowej kościoła […]

W 2021 roku wykonane zostały prace konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu zachodniej i wschodniej ściany szczytowej kościoła św. Mikołaja. Wykonano stalowe elementy oporowe w formie zawłok zaczepionych o frontową część elewacji i zakotwionych do elementów poprzecznych (belki, płatwie) istniejącej drewnianej więźby dachowej. Zostały wykonane przestrzenne układy stalowych tężników poziomych oraz połaciowych, których celem jest obecnie przejęcie jak największej części siły podłużnej z zawłoki i sprowadzenie jej do poziomu oparcia więźby dachowej. Wykonano nowe zawłoki na wzór zawłok istniejących, a zawłoki istniejące będące w dobrym stanie technicznym zostały oczyszczone i powierzchniowo zabezpieczone. Wykonane prace stanowią konieczne zabezpieczenie konstrukcji kościoła i wzmocnienie ścian szczytowych poprzez ich zakotwienie z więźbą.

 

 

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego.