1. Dziękujemy troskę o naszą świątynię, która przechodzi obecnie kluczowe remonty konstrukcji. W zeszłotygodniowej zbiórce otrzymaliśmy 6.130 zł, przez ofiaromat 3.280 zł, a suma przelewów wyniosła 7.450 zł. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie.
2. W zakrystii kościoła można nabyć książkę br. Wilhelma, który przez ponad 60 lat był mieszkańcem naszego klasztoru i organistą w kościele. Pod koniec życia spisał wspomnienia ze swojego barwnego życia, które wydaliśmy wraz ze zdjęciami z klasztornego archiwum.
3. Zapraszamy osoby nieochrzczone odkrywające w sercu dar wiary na spotkania katechumenatu, które przygotowują dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej.
4. Po liturgii usłyszymy preludium „Bogurodzica” Feliksa Rączkowskiego. Przy organach Paweł Jabłoniec.