Obraz przedstawiający św. Tomasza z Akwinu jest jednym z trzech obrazów autorstwa Marcina Jabłońskiego znajdujących się w kościele św. Mikołaja. […]

Poddany konserwacji w 2021 roku obraz przedstawiający św. Tomasza z Akwinu jest jednym z trzech obrazów autorstwa Marcina Jabłońskiego znajdujących się w kościele św. Mikołaja. W ubiegłym roku prace konserwatorskie zostały wykonane przy obrazie ukazującym św. Wincentego Ferreriusza.

W pierwszej kolejności wykonany został zakres prac konserwatorskich przy licu obrazu, a następnie przy ramie. Prace polegały na zabezpieczeniu kruchych partii warstwy malarskiej, odpięciu tkaniny osłaniającej odwrocie obrazu, a następnie zdjęciu płótna z krosna, oczyszczeniu odwrocia z luźnych zabrudzeń powierzchniowych zgromadzonych pod listwami oraz kurzu, usunięciu wadliwych reperacji podobrazia, oczyszczeniu płótna z zabrudzeń powierzchniowych, usunięciu zabezpieczeń, lokalnej konsolidacji, oczyszczeniu lica z zabrudzeń powierzchniowych, usunięciu werniksu oraz retuszy, usunięciu oraz korekcie wadliwie założonych kitów, likwidacji deformacji, sklejeniu pęknięć płótna, uzupełnieniu ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, konsolidacji warstwy malarskiej, naciągnięciu płótna na nowe, ruchome i sfazowane krosna, naniesieniu werniksu retuszerskiego, wykonaniu punktowań ubytków oraz przetarć warstwy malarskiej, zabezpieczeniu lica półmatowym werniksem końcowym. W obrębie ramy obrazu prace polegały na: dezynsekcji drewna, wzmocnieniu struktury drewna w partiach osłabionych, oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych, uzupełnieniu ubytków drewna, scaleniu kolorystycznym  profilu ramy,  pokryciu półwałków brązą polerską w paście oraz zabezpieczeniu powierzchni złoceń, a także zabezpieczeniu powierzchni drewnianych mikrowoskiem.

Prowadzone przy obrazie prace pozwoliły na rozpoznanie autora obrazu i uściślenie czasu jego powstania.  Na obrazie odczytano podpis: „Jabłoński mal 1836”. Marcin Jabłoński (1801-1876) działał przede wszystkim we Lwowie, a obraz wykonany został dla tamtejszego klasztoru dominikanów. Do Gdańska obraz trafił po zakończeniu wojny, gdy najcenniejsze przedmioty uciekający ze Lwowa dominikanie przewozili do innych klasztorów.

Prace zrealizowano przy wsparciu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.