1. Serdecznie zapraszamy na koncert wokalno-organowy, który odbędzie się w naszym kościele w sobotę o godzinie 20:00. Wystąpi zespół Simultaneo, przy organach Maciej Zakrzewski. Wstęp wolny, zapraszamy do udziału.

2. Od 16 oraz 23 października w Czarnej Sali odbędzie się wystawa wystawę ikon wykonanych w Pracowni Ikon działającej przy naszym klasztorze. Wernisaż i spotkanie z twórcami odbędzie się 16 października po mszy o 10.00, wystawę będzie można zobaczyć po każdej mszy świętej przez dwie kolejne niedziele. Serdecznie zapraszamy.

3. Zapraszamy do włączenia się w służbę liturgiczną w naszym kościele. Zainteresowanych prosimy o kontakt z o. Rafałem.

4. Informujemy także, że co tydzień w niedzielę o godzinie 14:30 w Domu Duszpasterskim odbywa się spotkanie grupy AA. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.

5. Od kilku lat w naszym kościele trwają intensywne prace mające na celu naprawę sklepień w nawie południowej, wzmocnienie konstrukcji budynku kościoła oraz zabezpieczenie dziedzictwa tego najstarszego kościoła w Gdańsku. Obecnie prowadzimy szereg prac, z których kluczowe zadania to drugi, ostatni etap naprawy spękanych sklepień oraz prace przy elewacji kościoła od strony Hali Targowej. Wszystkie prace w kościele dotowane są przez instytucje zewnętrzne, które mają na celu ochronę zabytków. Aby wykorzystać każdą dotację jako klasztor musimy zapewnić tzw. „wkład własny”, żadne z zadań nie jest finansowane w 100%. Dlatego zapraszamy do włączenia się w te historyczne dla dziejów tego miejsca przedsięwzięcie i włączenie się do zbiórki, którą prowadzimy dziś w po mszach św.  Bracia kwestują przy wyjściu z kościoła. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie i troskę.