W ubiegły piątek (16.12.2022) w klasztorze odbyła się niezwykle ciekawa konferencja poświęcona gdańskiego malarzowi Augustowi Ranischowi. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać czterech bardzo ciekawych wykładów poświęconych malarzowi oraz jego twórczości. Prelegenci wygłosili zagadnienia z punktu widzenia prezentowanych przez siebie dyscyplin zawodowych, czyli historii sztuki oraz konserwacji malarstwa. Obecnym na spotkaniu przybliżono stan zachowania wraz z wstępną analizą stylistyczną obrazu „Chrzest w Jordanie”, a także szczegóły przeprowadzonej konserwacji obrazu „Kazanie św. Jana”. W odniesieniu do drugiego z wymienionych obrazów słuchacze mogli dowiedzieć się także interesujących danych dotyczących pochodzenia wybranych rodzajów ubrań, jak na przykład turbanów czy beretów. Ustalenia dr. hab. Jacka Tylickiego, prof. UMK przyczyniły się natomiast do weryfikacji autorstwa dwóch obrazów. W świetle przedstawionych danych pewne autorstwo Augusta Ranischa możemy przypisać obecnie tylko obrazowi „Chrzest w Jordanie” znajdującemu się w ołtarzu bocznym w nawie północnej.

Serdecznie dziękujemy Partnerom projektu za pomoc w jego realizacji!
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym:
> Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, której Fundatorem jest InvestGDA
https://investgda.pl/
https://www.facebook.com/InvestGDA
https://pl.linkedin.com/company/investgda

> oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
https://www.facebook.com/AmberExpo/

fot. K. Mystkowski, K. Szczepanowska