1. Bardzo dziękujemy za włączenie się w starania o zapewnienie finansowanie na kolejne etapy remontów w naszym kościele. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy 6.170 zł, przez terminal 2.765 zł, a na konto klasztoru wpłynęło 5.120 zł.
Roczne podsumowanie wszystkich kwest, a także dotacji i innych zbiórek, które prowadziliśmy oraz zestawienie wydatków, które ponieśliśmy na prace konserwatorskie przedstawimy na mszy na zakończenie roku, która odbędzie się w drugi dzień Świąt o godzinie 11:30.

2. W tygodniu przedświątecznym wydłużony będzie dyżur spowiedzi oraz adoracja w kaplicy św. Jacka. Od poniedziałku do piątku spowiadać będziemy podczas rorat oraz od 16:30 do 19:30. W sobotę od 11:00 do 14:00.

3. Zapraszamy do wspólnego rozpoczęcia Świąt Narodzenia Pańskiego, w tym roku odprawiamy dwie Pasterki: pierwsza o godzinie 22:00, a druga o północy. Zapraszamy serdecznie.

5. W sobotę nie odbędzie się dyżur w kancelarii parafialnej.

6. Młodzież z duszpasterstwa „Katamaran” zaprasza do poczęstowania się własnoręcznie upieczonymi pierniczkami świątecznymi. Młodzie ma także opłatki wigilijne. Otrzymane datki pomogą dominikańskiej młodzieży w podróży na Światowej Dni Młodzieży.

7. Po zakończeniu liturgii usłyszymy preludium chorałowe „Nun komm der Heiden Heiland” (Przyjdź Zbawicielu Narodów) Jana Sebastiana Bacha. Przy organach Paweł Jabłoniec.