Zrealizowane w 2022 roku prace renowacyjne elewacji północnej kościoła stanowiły jedno z trudniejszych zadań konserwatorsko-restauratorskich.
Ceglana elewacja została oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana, oczyszczona z ptasich odchodów. Przeprowadzone zostały konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny i historycznych warstw tynku, a także naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny. W górnej części elewacji w blendach przywrócono istniejący niegdyś tynk.
Dużych nakładów czasu i staranności wymagały prace naprawcze w obrębie bardzo mocno zniszczonej partii fryzu. Istniejący w tym miejscu tynk został zabezpieczony, a jego ubytki uzupełnione. Rysunek fryzu został odtworzony na podstawie zachowanych partii oryginału. Naprawione zostały spękania muru. Miejsca narażone na kontakt z wodą opadową zostały pokryte preparatem zabezpieczającym powierzchnię. Elementy metalowe wzmacniające mur zostały oczyszczone i pokryte warstwą zabezpieczającą oraz farbą nawierzchniową.
Wykonano scalenia kolorystyczne cegły. Aby uczytelnić ślady po dawnym klasztorze przeprowadzono zabieg zróżnicowania stopnia czyszczenia cegły w wybranych miejscach na elewacji. Dzięki temu możemy obecnie łatwiej odczytać złożoną historię świątyni, której ślady zachowały się na murach zewnętrznych kościoła.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.