Prace konserwatorskie przeprowadzone przy barokowym ołtarzu bocznym Ecce Homo w nawie północnej kościoła miały na celu zabezpieczenie jego struktury oraz wyeksponowanie posiadanych wartości artystycznych. Stan zachowania ołtarza wymagał podjęcia prac renowacyjnych, szczególnie że od czasu ostatniej konserwacji wykonanej w latach 60-tych XX w. upłynęło ponad pół wieku.

Przy architekturze ołtarza oraz elementach snycerskich wykonano następujący zakres prac: wstępne oczyszczenie powierzchni z kurzu, luźnych elementów brudu, a następnie usunięcie zabrudzeń wgłębnych; dezynfekcja drewna; usunięcie wtórnych kitów i uzupełnień; impregnacja drewna; uzupełnienie ubytków drewna, złoceń i srebrzeń oraz polichromii; scalenia kolorystyczne partii uzupełnianych z warstwami oryginalnymi; nałożenie werniksu na powierzchnie polichromowane.

Przy obrazach ołtarzowych Ecce Homo oraz Vera Icon wykonano następujący zakres prac konserwatorskich: usunięcie zabrudzeń powierzchniowych, wtórnych kitów, uzupełnień
i starych warstw pożółkłego werniksu; oczyszczenie lica obrazów z zabrudzeń wgłębnych; uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej; nałożenie werniksu retuszerskiego oraz werniksu końcowego.

Prace przy ołtarzu były prowadzone kompleksowo. Dzięki temu zostały naprawione zniszczone partie ołtarza oraz uzupełnione ubytki drewna, kolorystyki, złoceń i srebrzeń. Wartości artystyczne ołtarza zostały wyeksponowane.

Prace zrealizowano w partnerstwie z Fundacją PZU.