W roku 2022 zostało dokończone jedno z najważniejszych zadań mających na celu zabezpieczenie konstrukcyjne kościoła św. Mikołaja i polegających na naprawie uszkodzonych sklepień w nawie południowej kościoła. Zrealizowano II etap naprawy obejmujący dwa przęsła (przęsła V-VI licząc od strony prezbiterium)

Pod względem technologicznym prace wykonane zostały analogicznie do robót prowadzonych w ubiegłym roku w ramach I etapu naprawy. Zadanie polegało na naprawie uszkodzonych, ceramicznych sklepień w nawie południowej kościoła i wykonaniu nowych żelbetowych żeber na górnej powierzchni sklepienia, do których podwieszone zostało istniejące sklepienie.

 

Wykonane prace były niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dalszego użytkowania kościoła stanowiąc jednocześnie istotny krok ku przywróceniu dostępności nawy południowej.

 

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.