Ze względu na zły stan zachowania lica oraz warstwy przemalowań renowacja obrazu przedstawiającego św. Wincentego Ferreriusza (wcześniej identyfikowanego jako św. Ludwika Bertranda) wymagała dużego nakładu czasu i staranności ich prowadzenia. Płótno obrazu było zdeformowane, posiadało miejscowe uszkodzenia (przebicia) i wtórne, nieestetyczne naprawy. Powierzchnia obrazu była mocno zabrudzona, z ubytkami warstwy malarskiej i siatką drobnych spękań.

Wraz z postępem prac, po analizie wyników wykonanych dodatkowych badań obrazu i ustaleniach komisji konserwatorskich podjęta została decyzja o usunięciu wtórnej warstwy przemalowania. Wysoka jakość i wartość artystyczna warstwy spodniej stanowiła uzasadnienie dla tej decyzji.

Dzięki przeprowadzonym pracom struktura obrazu jest obecnie w całości zabezpieczona. Odsłonięte zostały również wysokie walory artystyczne dzieła. Poza naprawą obrazu, wzmocnieniem jego struktury w trakcie prowadzenia prac udało się poprawnie zidentyfikować świętego przedstawionego na obrazie. Dotychczas był on opisywany jako św. Ludwik Bertrand – żyjący w XVI w. dominikanin, prowadzący działalność misyjną wśród Indian i noszący przydomek „Apostoł Indian”. Po wykonaniu odkrywek oraz wstępnych czynnościach usuwania wtórnych warstw ujawniono atrybuty charakterystyczne dla świętego Wincentego Ferreriusza. Jest nim płomień nad głową, który przed konserwacją był całkowicie niewidoczny i zamalowany. Obraz pierwotnie znajdował się w jednym z ołtarzy bocznych w nawie południowej kościoła pod wezwaniem św. Wincentego, a obecnie św. Dominika. Obraz mógł powstać w jednym z lokalnych, gdańskich warsztatów w XVIII w. – tak jak datowany jest ołtarz boczny.

Prace zrealizowano przy wsparciu Darczyńcy – Fundacji Banku Pekao S.A. Imienia Dr. Mariana Kantona