1. Dziś w Krakowie dziewięciu braci złożyło śluby wieczyste w naszym Zakonie. Jeden z nich, brat Paweł, jest absolwentem duszpasterstwa akademickiego „Górka”. Polecamy ich Waszej modlitwie.
2. Zapraszamy na wykład poświęcony stallom zakonnym z prezbiterium naszego kościoła. Ostatnio zespół badaczy podjął się badań dendrochronologicznych oraz zabytkoznawczych tego szczególnego mebla, który można spotkać w kościołach zakonnych. Wyniki badań oraz próbę odpowiedzi na pytanie o ich pierwotny układ poznamy w czwartek, 20 kwietnia, o godzinie 17:00. Wykład odbędzie się w Czarnej Sali na parterze Domu Duszpasterskiego.
3. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nasze wnioski o dotacje na przewidziane w tym roku prace. Wnioski dotyczą kaplicy św. Józefa – części niedostępnej obecnie nawy południowej oraz elewacji północnej prezbiterium. Bardzo dziękujemy za wysoką ocenę naszych wniosków oraz przyznanie dotacji. Abyśmy mogli przyjąć dotacje niezbędny jest tzw. wkład własny, dlatego dziś kwestujemy na ten cel. Suma dwóch dotacji ministerialnych wynosi 493 tys. zł. Serdecznie prosimy i zachęcamy do włączenia się w starania o remonty w naszym kościele i pomoc w zebraniu wkładu własnego. Bracia będą kwestować przy drzwiach kościoła.