Zabytki naszego kościoła to także niezwykle ciekawy, zachowany od zniszczeń wojennych, zbiór tekstyliów. W tym roku konserwacji zostanie poddany oryginalny sztandar Katolickiego Związku Robotników z 1897 roku. Dzięki wykonaniu prac konserwatorskich obiekt zostanie zabezpieczony oraz przywrócone mu zostaną walory wystawiennicze.

Z uwagi na treści i symbolikę umieszczoną na płacie sztandaru – konserwacja zabytku ma szczególne znaczenie dla historii gdańskiego Kościoła i naszego miasta. Sztandar został poświęcony 14 listopada 1897 roku. Umieszczony został na nim Herb Wielki Miasta Gdańska, w którym tarcza jest podtrzymywana przez wspięte złote lwy. U jego podstawy wyhaftowana została tarcza z dewizą Gdańska: NEC TEMERE NEC TIMIDE. A także napisy w języku niemieckim:

Boże błogosław chrześcijańskiej pracy
Święty Józefie – módl się za nami!

Katolicki Związek Robotników został powstał 25 marca 1897 roku i był bardzo dynamiczną organizacją działającą aż do 1939 roku. Został założony przez ks. Franza Scharmera, posługującego w naszej parafii pw. św. Mikołaja, był on także organizatorem parafii św. Franciszka w Gdańsku. Związek gromadził wiele profesji m.in. metalowców, portowców, pracowników przemysłu drzewnego. W jego szeregach byli nie tylko Niemcy, ale też Polacy i Kaszubi. Posiadał rozbudowany system pomocy socjalnej. W 1901 roku liczył 4.165 członków, a w 1930 r. 6599.

Załączamy fotografie sprzed rozpoczęcia prac konserwatorskich.

Projekt realizujemy przy wsparciu Darczyńcy – Fundacji Gdańskiej.
Bardzo dziękujemy za współpracę przy tym projekcie!