W partnerstwie z Fundacją PZU jesteśmy w trakcie realizacji ważnego dla nas projektu
konserwatorskiego dotyczącego zabezpieczenia ołtarza św. Józefa. Projekt nosi nazwę: „Zabezpieczenie dziedzictwa sakralnego. Konserwacja ołtarza św. Józefa z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku”.

Obecnie elementy nastawy ołtarza trafiły do pracowni konserwatorskiej, gdzie poddane zostały dokładnym oględzinom oraz wstępnym badaniom warstw malarskich i złoceń. Po przeprowadzonych zabiegach, w tym wstępnym oczyszczeniu powierzchni konserwatorzy rozpoznali wtórne warstwy złocenia wykonane szlagmetalem oraz oryginalne i osłabione strukturalnie warstwy malarskie w obrębie twarzy aniołów.

O postępach w realizacji prac konserwatorskich będziemy informować na bieżąco.

Partnerowi projektu – Fundacji PZU dziękujemy za współpracę!