Artykuły: Redakcja

Renowacja pięciu okien w prezbiterium kościoła polegała na usunięciu starych niewłaściwych napraw w laskowaniach i ościeżach okien, usunięciu zwietrzałej spoiny oraz zdezintegrowanych partii tynku w glifach okiennych, wzmocnieniu osłabionej struktury cegieł i tynku w ościeżach, scaleniu spękanych segmentów laskowania, oczyszczeniu powierzchni laskowań [...]
W serii wydawniczej „Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego” Wydawnictwo W drodze ukazała się niezwykle ciekawa książka „Magister Fratrum. Cyryl Markiewicz OP (1875-1964)” zachęcamy do lektury. Szczegóły i zamówienia: https://wdrodze.pl/produkt/magister-fratrum-cyryl-markiewicz-op-1875-1964/