Artykuły: Redakcja

Zapraszamy do udziału w prezentacji na temat niepublikowanych dotychczas wyników badań i kwerend konserwatorskich prowadzonych w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Prowadzący prezentacje konserwatorzy i zabytkoznawcy przedstawią stan dotychczasowej wiedzy na temat wystroju kolorystycznego kościoła od czasów średniowiecza po wiek XX. Omówiony zostanie także temat pozostałości historycznego szklenia klasztoru i kościoła dominikanów w Gdańsku, w tym przebieg i wyniki prac konserwatorskich pozostałych kwater witrażowych, które prowadzone były dzięki współpracy z Muzeum […]