Pracownia Ikon

Nasi prowadzący: 


Anna Marjak-Wiśniewska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nauczycielka plastyki. Od kilkunastu lat ikonopisarz. Malowania ikon uczyła się u Sióstr ze Zgromadzenia Grekokatolickiego: Służebnic Niepokalanej Maryi Panny na Słowacji, doskonaliła swój warsztat na kursie przy parafii Prawosławnej Św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku. Prowadziła warsztaty weekendowe w ramach Objazdowych Warsztatów Pisania Ikon w całej Polsce i zagranicą. Ponadto w 2015 r. założyła Pracownię Ikon przy klasztorze ojców Dominikanów w Gdańsku.


Elżbieta Długosz

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z historii sztuki, studentka Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w zakresie edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Ikoną zajmuje się od dziesięciu lat kiedy to ukończyła kurs pisania ikon w „Drodze ikony” pod okiem o. Jacka Wróbla. Prowadziła warsztaty pisania ikon przy lubelskich dominikanach. Prowadziła warsztaty weekendowe w ramach Objazdowych Warsztatów Pisania Ikon w całej Polsce.


Sergiusz Powałka

W 2006 r. ukończył Liceum Plastyczne w Lublinie, anastępnie podjął studia na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2011 r. zdobył dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Grafiki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, pisaniem ikon, grafiką. W Pracowni Ikon prowadzi zajęcia z rysunku.