termomodernizacja – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.06.2019r.

Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie trzech ekspertyz technicznych dla budynku klasztoru, budynku kościoła pw. Św. Mikołaja oraz budynku domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku” złożył następujący wykonawca: Pracownia Projektowo -Inżynierska Tomasz Majewski, ul. Kalksztajnów, nr 19A, lok. 5, 81-236 Gdynia.