termomodernizacja

03.08.2020r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk, informuje iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie trzech opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku dotyczących projektu: „Termomodernizacja zabytkowych budynków klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: EKO-WASZKA MACIEJ WACHECKI, ul. Wojska Polskiego 257a/18, 25-205 Kielce.


21.07.2020r.
Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk, ogłasza konkurs na opracowanie trzech opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku dotyczących projektu: „Termomodernizacja zabytkowych budynków klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.


10.06.2019r.

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie trzech ekspertyz technicznych dla budynku klasztoru, budynku kościoła pw. Św. Mikołaja oraz budynku domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku” złożył następujący wykonawca: Pracownia Projektowo -Inżynierska Tomasz Majewski, ul. Kalksztajnów, nr 19A, lok. 5, 81-236 Gdynia.


29.05.2019

Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku, ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie trzech ekspertyz technicznych dla budynku klasztoru, budynku kościoła pw. Św. Mikołaja oraz budynku domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (NFOŚiGW).


17.04.2019

Szanowni Państwo,

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie trzech audytów energetycznych dla budynku klasztoru, budynku kościoła pw. Św. Mikołaja oraz budynku domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego OO. Dominikanów w Gdańsku” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył następujący wykonawca: 2 SUN sp. z o. o, Sp.K, Al. Grunwaldzka 212 w Gdańsku.

W związku, z powyższym proszę, o przybycie do Klasztoru celem podpisania umowy i rozpoczęcia prac, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny.

Z poważaniem,
o. Michał Osek
Przeor Klasztoru

 


 

Ogłoszenie nr 1 – wykonanie audytu energetycznego

05.04.2019 r.

 

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie trzech audytów energetycznych dla budynku klasztoru, budynku kościoła pw. Św. Mikołaja oraz budynku domu duszpasterskiego Klasztoru OO. Dominikanów w Gdańsku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków klasztoru, kościoła pw. Św. Mikołaja oraz domu duszpasterskiego Klasztoru OO. Dominikanów w Gdańsku” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Audyt – zapytanie ofertowe