Asystent Fraterni pw. Matki Bożej Zwycięskiej

Asystent Fraterni pw. Matki Bożej Zwycięskiej, opiekun Katechumenatu.
Kronikarz klasztoru.

W niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godz. 21.00.