• Aktualności
 • Ogłoszenia
Wszystkich zainteresowanych teologią ikony oraz warsztatem ikonograficznym zapraszamy do działającej przy naszym klasztorze Pracowni Ikon. W tym roku planujemy powstanie dwóch grup, pierwsze rozpoczynającej naukę...
 •  
 •  
Prosimy o pomoc w ustaleniu miejsca, gdzie obecnie znajdują się dwa elementy pulpitu odlano w 1764 roku z okazji elekcji Króla Polski...
 •  
 •  
Zapraszamy na dominikańską pielgrzymkę do Miasta Miłosierdzia. W drugiej połowie września zapraszamy na pielgrzymkę do Wilna, będziemy podróżować śladami św. s. Faustyny oraz poznawać dominikańskie miejsca w stolicy Litwy. Duszpasterzami...
 •  
 •  
W ramach prac związanych z ratowaniem zabytkowej Bazyliki pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku pod nadzorem archeologa wykonano sondaże, w celu sprawdzenia stanu...
 •  
 •  
Jako uczniowie Jezusa Chrystusa wierzymy, że najbardziej skutecznym sposobem przeciwstawienia się złu jest szerzenie dobra.
 •  
 •  
Lednica2000 | Piotr Frey OP |
 •  
 •  
Przypominamy o ważnej inicjatywie świeckich katolików związanych z czasopismem Więź - dyżur telefoniczny dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele jest czynny...
 •  
 •  

1. Zapraszamy na spotkanie z o. Włodzimierzem Zatorskim benedyktynem z Tyńca pt. „Dar wolności a tajemnica nieprawości”, spotkanie które odbędzie się Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Lęborskiej 18 września, w środę, o godzinie 17.30.

2. W poniedziałek, 23 września, gośćmi Salonu Młodopolskiego będą arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”. Spotkanie pt. „Jak być aktywnym katolikiem, gdy Kościół jest w kryzysie?” odbędzie się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie o godzinie 18.00.

3. Przypominamy o możliwości zapisów dzieci do I Komunii świętej, młodzieży na kurs przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania i narzeczonych na Kurs Przedmałżeński oraz Wieczorny dla Zakochanych. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

4. Do końca września trwają zapisy do katechumenatu. Osoby dorosłe pragnące przyjść chrzest, bierzmowanie i Eucharystię mogą zgłaszać się do o. Pawła Koniarka.

5. Dziękujemy za ofiary złożone podczas zeszłotygodniowej kwesty, otrzymaliśmy 9.622 zł, 10 gr i 50 euro.

6. W zeszłym tygodniu, w Warszawie, odbyło się drugie posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej, które w całości poświęcone było naszemu kościołowi. Omówione zostały wszystkie kwestie techniczno-konserwatorskie związane ze stanem kościoła. Główną osią poruszanych zagadnień była analiza warunków gruntowo-wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku bazyliki i wpływu zmiany tych warunków na bezpieczeństwo konstrukcji.

W tym momencie najważniejszym zagadnieniem jest stabilizacja zarysowanych sklepień oraz fundamentów dwóch filarów nawy południowej, kontynuowanie badań i pomiarów diagnostycznych oraz budowa specjalistycznego systemu monitorowania stanu budynku.

Obecny stan wiedzy o naszym kościele pozwala z całą odpowiedzialnością na bezpieczne dla zabytku podparcie spękanych sklepień w nawie południowej. Po ich podparciu opracowany zostanie projekt naprawy. Te prace rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni.

Główna Komisja Konserwatorska rozszerzyła także współpracę z naszym klasztorem, delegując czterech swoich członków, jako ekspertów wypracowujących z zespołem powołanym przez klasztor ostateczną tezę dotyczącą przyczyn osiadania. Eksperci Głównej Komisji Konserwatorskiej będą uczestniczyć w regularnych spotkaniach naszego zespołu w Gdańsku.

7. 21 września 2019 w kościele pw. Świętej Katarzyny w Gdańsku o godzinie 19.15, odbędzie się ekumeniczny koncert dwóch chórów: pierwszy z nich to norweski chór męski, drugi to gdański chór InContro. Celem, który połączył międzynarodowe grupy śpiewaków jest zbiórka pieniędzy na prace remontowe w naszym kościele. Wstęp wolny, po koncercie będzie prowadzona kwesta.

1. Informujemy o kilku ciekawych spotkaniach, które odbędą się w najbliższym czasie: – dziś na skwerze przy ulicy Rycerskiej Muzeum Archeologiczne organizuje „Weekend z archeologią” o godzinie 14.30 swoją prelekcję będzie miała p. dr Katarzyna Darecka z Muzeum Gdańska, która będzie mówił m.in. o odnalezionych na terenie byłego klasztoru dominikanów fragmentach średniowiecznych okien oraz drzwiach do naszej zakrystii, które właśnie poddawane są pracą konserwatorskim, – środę 11 września o godz. 18.00 […]

1. Jedną z podstawowych misji naszego klasztoru jest przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy do następujących grup osób, które pragną przyjść sakramenty Kościoła: – przygotowanie dzieci do I Komunii świętej: zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej, zapisów mogą dokonać wyłącznie rodzice przedstawiając akt chrztu i zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na udzielenie Komunii poza własną parafią, – zapisy młodzieży pragnącej przygotować się do sakramentu bierzmowania […]

1.     Bardzo dziękujemy wszystkim za liczne uczestnictwo w dominikańskich uroczystościach, najpierw w dniu Świętego Dominika, a wczoraj w dniu Świętego Jacka, a także za udział w Festiwalu Dominikańskich Filmów Krótkometrażowych oraz we wczorajszym głoszeniu kazania z wieży kościoła przez o. Pawła i o. Piotra. 2.     W zeszłotygodniowej kweście na prace w naszym kościele zebraliśmy 8.960 zł. Dziękujemy za każdą złożoną ofiarę. Naszych dobroczyńców polecamy w modlitwach oraz sprawujemy msze święte w ich intencji.

1. Zapraszamy na pielgrzymkę do Wilna, która odbędzie się w dniach od 24 do 28 września. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Program pielgrzymki można pobrać z zakrystii, jest też dostępny na stronie internetowej klasztoru. 2. W czwartek, 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, msze święte odprawiamy według porządku niedzielnego. 3. W sobotę, 17 sierpnia, zapraszamy na uroczystość Świętego Jacka, pierwszego polskiego dominikanina oraz założyciela naszego klasztoru w Gdańsku, msza […]

1. Z radością informujemy, że w ostatni wtorek kustosz grobu Świętego Mikołaja w Bari o. przeor Giovanni Distante OP przekazał naszej wspólnocie relikwie naszego patrona Świętego Mikołaja.Choć nasza Bazylika ma średniowieczny rodowód do tej pory nie posiadała relikwii swojego Patrona. Relikwie przyjadą do Gdańska w ciągu kilku miesięcy. Dziękujemy wspólnocie dominikańskiej z Bari za podjęcie takiej decyzji Relikwie przyjadą do Gdańska w ciągu kilku miesięcy. 2. 2. W środę […]


Dominikanie Gdańsk

Bazylika Jedyna niezniszczona świątynia Śródmieścia Gdańska
GÓRKA Duszpasterstwo akademickie gromadzi studentów z Trójmiasta
Informacje o Sektach i NRR Chronimy człowieka przed każdym rodzajem manipulacji