Grupa „Mężczyźni w drodze” zaprasza mężczyzn, którzy chcą pogłębić swoją relację z Bogiem odkrywając i poznając Pismo Święte. Jest to grupa która działa przy naszym klasztorze i skupia osoby, które doświadczyły już w swoim życiu kryzysu wiary.
Grupę prowadzi o. Michał Sępioł.

Kontakt: [email protected]