Od poniedziałku do soboty przez cały adwent zapraszamy na roraty o godz. 6:30.

W każdą sobotę po roratach o. Przeor zaprasza wszystkich bez wyjątku na duszpasterskie śniadanie do Czarnej Sali.

Czekamy na Ciebie!