Wszystkim naszym drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom składamy serdeczne życzenia mocnego i głębokiego przekonania o byciu umiłowanym Bożym dzieckiem. Niech Boże Narodzenie będzie dla Was czułym, ojcowskim pocałunkiem Boga. Nowy Rok 2016 – Rok Miłosierdzia, niech usunie z Waszych serc wszelkie wątpliwości, że Bóg naprawdę nas kocha bezwarunkowo i na zawsze.

Z wdzięcznością i modlitwą Gdańscy Dominikanie.