Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoim czasem, zaangażowania oraz ofiarnością wsparli Wigilię dla ubogich i potrzebujących.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zorganizować Wigilię w Centrum Stoczni Gdańskiej, na którą przyszło ok. 670 osób. Przygotowaliśmy również 800 paczek z żywnością, które trafiły do przybyłych gości a także do domów samotnej matki i noclegowni.

W Nowym Roku chcemy życzyć umiejętności odnajdywania w każdym człowieku Bożej obecności.

Bardzo dziękujemy!

DA Górka | Kuchnia św. Mikołaja

Link do audycji o Wigilii w Radiu Gdańsk.