Już w najbliższą niedzielę, bracia studenci z Krakowa przyjadą do nas z najnowszym numerem Teofil.a – pisma, które sami od wielu już lat, sami przygotowują i wydają. Będzie można spotkać ich po każdej Mszy Św. przy wyjściu z kościoła.

Tym razem wiodącym tematem jest duchowość Maryjna. Oto co piszą o najnowszym wydaniu sami twórcy numeru:

Niemal w każdym domu można znaleźć wizerunek Maryi. Małe lub większe figurki i obrazki prezentują różną wartość artystyczną, teologiczną głębię czy staranność wykonania. Jednak zawsze te przedmioty budzą jakieś emocje lub postawy: wzruszenie bądź niechęć, radość lub gniew. Choć te emocje niekoniecznie wpływają na naszą relację z Maryją, zawsze są prawdziwe. Ale niekoniecznie prawdziwy musi być wizerunek Maryi, który nosimy w naszych sercach czy umysłach, choć ten obraz realnie wpływa na naszą więź lub jej brak z Matką Jezusa. Wierzymy, że Maryja to ktoś, z kim warto budować zażyłą relację. Wiemy też, że nie sposób budować z kimkolwiek zażyłej relacji, postrzegając go przez pryzmat stereotypów czy fałszywych przekonań. Oddajemy w Twoje ręce Teofila, w którym chcemy przedstawić Ci minimum wiedzy o Maryi wystarczające dla budowania zdrowej wiary i do samodzielnego odróżniania prawdy od fałszu w tym, co można usłyszeć o Maryi.

W otwierającym numer wywiadzie z biblistką, Judytą Pudełko PDDM przyjrzeliśmy się z lotu ptaka pobożności maryjnej, maryjnemu charyzmatowi w Kościele i źródłom biblijnym na temat Maryi. Ankieta Teofila odpowiada na pytanie o to, jakie są katolickie, nieprzekraczalne ramy w tym, co należy sądzić o Maryi. Czterech teologów mówi o czterech dogmatach maryjnych: Jacek Salij OP opowiada o Bożym Macierzyństwie, ks. Janusz Królikowski – o Wiecznym Dziewictwie, Paweł Krupa OP – o Niepokalanym Poczęciu, Benoit-Dominique de La Soujeole OP – o Wniebowzięciu Maryi. Wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób można zapełnić przestrzeń miedzy ramami, tworząc swój obraz Maryi, podsuwają Artykuły Teofila.

Serię artykułów otwiera swoisty dwugłos. Ze względu na pięćsetlecie reformacji poprosiliśmy, ewangelickiego teologa, Jerzego Sojkę, o przybliżenie roli Maryi w protestantyzmie, zaś Szymon Bąk OP napisał dla nas o tym, czym różni się cześć oddawana Bogu, od czci, którą odbierają Maryja i święci w katolicyzmie. Żeby się poznać, trzeba razem przebywać, dlatego Grzegorz Mojkowski OP pisze o różańcu, jednej z najpopularniejszych form spotkania z Maryją. Elżbieta Adamiak, profesor teologii, odpowiada na pytanie o tożsamość i kondycję kobiety w kontekście teologii maryjnej. Badacz Pisma Świętego, Michał Wilk, z biblijnej perspektywy wyjaśnia podstawy dla pojawiającego się w kazaniach utożsamienia Maryi z Kościołem. Ksiądz Wacław Siwak, mariolog, wyjaśnia, czym są i jak należy odczytywać objawienia maryjne. Piotr Oleś OP, historyk sztuki, opowiada natomiast o sposobach przedstawiania Matki Zbawiciela w historii. Krytyczną analizę obecności Maryi w polskiej kulturze współczesnej, również tej popularnej, przedstawia ks. Andrzej Draguła. Prezentując teologię ciała zaproponowaną przez Jana Pawła II, ks. Robert Marczewski tłumaczy jak ważne w naszej duchowości jest nasze ciało. Ukazujący się po raz pierwszy po polsku, przekład średniowiecznych kazań maryjnych Jakuba de Voragine OP, autorstwa Marka Rozpłochowskiego OP wieńczy część numeru poświęconą Matce Bożej.

W Horyzontach Teofila można przeczytać tekst Tobiasza Cieślaka OP, który w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, jak żyć i jak kochać, pisze o środkach ubogich w teorii Jacques’a Maritaina. Bartłomiej Kołodziejczyk pisze o prostocie Boga, przymiocie radykalnie odróżniającym Stwórcę od stworzenia. Od tego numeru w Dominikaliach zaczynamy nowy cykl wywiadów. Chcemy, poprzez prezentowane rozmowy z braćmi, dzielić się z Tobą, tym, co jest przedmiotem naszej dumy jako dominikanów. W tym numerze zamieszczamy wywiad z Tomaszem Gajem OP, promotorem formacji stałej o dominikańskiej formacji, czyli zakonnym wychowaniu. Na koniec Piotr Skonieczny OP, prawnik, odpowiada na pytanie, po co prawo w Kościele.