Z różnych względów chóry i schole zwykle ograniczają swój repertuar do śpiewania na Mszach świętych jedynie kilkunastu pieśni i często stają przed pytaniem „co w tym razem zaśpiewać?”. Czasem wynika to z prostego powodu, że „nie zaśpiewam tej pieśni, ponieważ jej nie znam, a nie skoro nie znam, to nie wiem czy jest sens uczyć się jej w mojej scholi czy chórze”.
W nowym wydaniu pierwszego tomu śpiewnika „Niepojęta Trójco” znajdziemy chorał, utwory z muzyki dawnej, pieśni ludowe oraz współczesne kompozycje autorów takich jak Paweł Bębenek, Piotr Pałka, Urszula Rogala czy Dawid Kusz. Daje to szanse na poszerzenie swoich horyzontów muzycznych oraz kształtowanie wrażliwości liturgicznej.
W trakcie cotygodniowych spotkań chcemy sukcesywnie odkryć całe bogactwo pierwszego tomu śpiewnika „Niepojęta Trójco” nie omijając żadnej pieśni. Co jakiś czas będziemy sięgali również do zupełnie nowych kompozycji spoza śpiewnika oraz innych pochodzących z tradycji chrześcijańskich.
Spotkania mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich, którzy chcą uczyć się pieśni liturgicznych. Szczególnie zapraszamy osoby, które już zajmują się animacją śpiewu liturgicznego, członków schól, ale również tych, którzy po prostu chcą modlić się śpiewem.
Czwartki z Niepojętą Trójcą” odbywają się co tydzień w gdańskim klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Świętojańskiej 72, w „Tawernie Katamaran” od 17.00 do 18.30. Zajęcia prowadzi o. Wojciech Sznyk OP.
Po spotkaniach zapraszamy na nieszpory wraz ze wspólnotą klasztorną.