Jak mówi Izajasz, tej nocy mrok ustąpi miejsca światłości, a smutek ulegnie radości, bo przybędzie Wybawca i Odkupiciel.
 Nazwą Go Księciem Pokoju bo mocą miłości połączy ze sobą nawet tych, którzy oddalili się od siebie dalej niż sięga wzrok.
 Nazwą Go Emmanuelem, bo jest Bogiem, który trzyma człowieka za rękę i przed żadnym z ludzi nie zamknie serca i granic.
 Nazwą Go Bogiem mocnym, bo wszelkie zło i nienawiść zdmuchnie jak ledwo tlący się płomień.
 Wreszcie rozpoznają w Nim Zbawiciela, bo Jego zazdrosna miłość, ogarnęła cały świat.
– W ten świąteczny czas życzymy Wam Boga, który będzie dzielił z Wami codzienność i człowieczeństwo.
                               gdańscy dominikanie