Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Całej wspólnocie zgromadzonej wokół Mikołaja życzymy pokoju od Zmartwychwstałego Pana, obyśmy powstali z martwych uczynków i chodząc za Jezusem zmieniali nasze myślenie.

gdańscy dominikanie