Przy okazji prac w kościele światło dzienne ujrzało umbraculum – papieskie regalium, które przetrwało w naszym kościele czas II wojny światowej.

Umbraculum, jest formą liturgicznego parasola będącego symbolem władzy papieskiej. Podczas sede vacante na stolicy Piotrowej umbraculum znajduje się w godle Stolicy Apostolskiej.
Za datę powstania zabytku należy przyjąć rok 1928, kiedy to papież Pius XI nadał kościołowi pw. Świętego Mikołaja tytuł Bazyliki Mniejszej, jako jedynemu w gdańskim śródmieściu kościołowi katolickiemu.

Umbaculum było przeznaczone wyłącznie do procesji, w których uczestniczył następca św. Piotra, jego posiadanie było przywilejem bazylik mniejszych.
Pierwszym papieżem używającym ubraculum był Aleksander VI, od 1989 roku przepisy liturgiczne nie wspominają o takim wyposażeniu bazylik.

Przeznaczenie umbraculum do naszej Bazyliki potwierdzają archiwalne fotografie oraz herb Bazyliki z charakterystycznym zwieńczeniem.
Rozpiętość tkaniny ma aż 235 cm, wysokość wraz z drzewcem 389 cm.

Umbraculum z Gdańska jest prawdopodobnie jednym z nielicznych oryginalnych sprzętów liturgicznych tego typu.

Mechanizm umbraculum zachował się w niezmienionej technice, materiał (zgodnie z przepisami powinien być to jedwab) został miejscami zniszczony przez grzyby i pleśnie.

Na wniosek klasztoru Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał umbraculum do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Klasztor podejmie starania, aby jak najszybciej zabezpieczyć zabytek oraz uzyskać dotacje na prace konserwatorskie.

Ofiary na renowację można kierować na konto klasztoru z dopiskiem „umbraculum”:
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk

PL 24 1140 1065 0000 3926 9300 1002
SWIFT: BREXPLPWGDA