„Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło”.
(Ps 32)

Życzymy Wam Światłości rodzącej się z Betlejemskiej Nocy.
To ona pokazuje nam, jak ważni i cenni jesteśmy dla Boga,
jak to co święte jest małe i bezbronne,
jak ważna jest zwyczajność i codzienność,
bo tam spotykamy Boga w drugim człowieku.

dominikanie