Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb śp. ojca Jana Andrzeja Spieża OP.

Odszedł do Pana mając 78 lat, z czego 52 lata przeżył w Zakonie, 46 lat w kapłaństwie.

Ojciec Jan był m.in. duszpasterzem Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, był także wybitnym znawcą historii naszego Zakonu, jest autorem m.in. studium pt.: „Początki klasztoru w Gdańsku na tle najstarszych fundacji dominikańskich”, w: Dominikanie. Gdańsk – Polska – Europa, D.A.Dekański, A. Gołembnik, M. Grubka, Gdańsk-Pelplin 2003, s. 167–184.

Ojcze Janie, odpoczywaj w pokoju!