Dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie modlitewne i finansowe.

Jesteśmy wzruszeni, że po raz kolejny mimo fizycznej nieobecności w naszej bazylice, nie zapominacie o nas i troszczycie się o potrzeby materialne naszej wspólnoty i kościoła, który teraz wymaga szczególnej opieki i przygotowania do ponownego otwarcia.

Tegoroczny Wielki Post miał wyglądać zupełnie inaczej, jak zwykle mieliśmy wyjechać do parafii w całej Polsce i głosić rekolekcje, spotykać się z Wami i głosić Słowo podczas niedzielnych liturgii. Gdyby nie stan epidemii wciąż głównym przychodem klasztoru byłyby ofiary z niedzielnych mszy św., stypendia mszalne oraz ofiary za wygłoszone rekolekcje, które zostały odwołane.

Raz jeszcze dziękując za Waszą dotychczasową pomoc, prosimy o wirtualne wrzucenie na tacę. W ten sposób realne pomożecie nam w opłaceniu rachunków klasztoru i podstawowego zaopatrzenia.

Polecamy naszych dobroczyńców w codziennej modlitwie.

Konto klasztoru:
PL 24 1140 1065 0000 3926 9300 1002
Klasztor Dominikanów
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk