Pod koniec zeszłego roku w z krypty naszego kościoła wyniesiono papieskie umbraculum. Zostało ono zamówione dla naszego kościoła z okazji nadania przez papieża Piusa XI tytułu Bazyliki Mniejszej naszej świątyni. Najstarsi Parafianie zapamiętali, że ostatni raz umbraculum było używane podczas procesji Bożego Ciała w 1963 roku, po śmierci papieża Jana XXIII, a przez pontyfikatem papieża Pawła VI.
Biorąc pod uwagę zły stan zachowania i pilną konieczność przeprowadzenia prac konserwatorskich tego unikalnego na skalę Polski zabytku zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych starań o zebranie potrzebnych funduszy.
Konserwacja zabytkowych tkanin jest jedną z najbardziej czasochłonnych i kosztownych prac restauratorskich. Konieczne prace wykonają doświadczeni specjaliści z pracowni konserwatorskiej z Warszawy.

Zbiórkę prowadzimy na stronie: https://zrzutka.pl/3cxy6v