Biorąc pod uwagę decyzje administracyjne, zalecenia służb sanitarnych oraz konsultacje z Klasztorem Karmelitów i Parafią Mariacką informujemy, że od niedzieli 26 kwietnia grafik mszy świętych będzie wyglądał następująco:

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY:

8.00 w Kaplicy Królewskiej (limit uczestników: 14 osób)
11.30 w Kaplicy Królewskiej (limit uczestników: 14 osób)
16.00 w kościele św. Katarzyny /przeniesiona z Kaplicy Królewskiej/ (limit uczestników: 100 osób)
19.30 w kościele św. Katarzyny (limit uczestników: 100 osób)
21.00 w kościele św. Katarzyny (limit uczestników: 100 osób)

Msza św. o godzinie 9.30, ze względu na obecność zespołu transmitującego liturgię odbędzie się bez udziału dodatkowych wiernych. Limit miejsc w Czarnej Sali to zaledwie 3 osoby.

Transmitować będziemy dwie msze św. o 9.30 i o 19.30 z kościoła św. Katarzyny.

W niedzielę nie będzie dyżuru spowiedników.

Przed drzwiami kościoła każdy z uczestników mszy św. będzie musiał pobrać przygotowany środek dezynfekujący na dłonie lub założone wcześniej rękawiczki ochronne, a podczas liturgii zachować należyty odstęp od innych wiernych (także podczas przyjmowania Komunii świętej) i pozostać przez całą liturgię w maseczce lub z zakrytymi ustami i nosem. Osoby, którą chcą przyjąć Komunię św. do ust, prosimy o przystępowanie do Komunii jako ostatni.

W związku z taką procedurą prosimy o przychodzenie na liturgię wcześniej, tak aby przed wejściem do kościoła nie tworzyła się kolejka. Zapraszamy na modlitwę już 20 minut przez rozpoczęciem mszy świętej.

Z uwagi na obowiązujący nas limit osób przebywających w kościele, na profilu facebookowym klasztoru zamieszczone zostaną wydarzenia związane z każdą mszą św. niedzielną. Prosimy oznaczać swoją obecność. Oczywiście, nie jest to rzetelna informacja o ilości uczestników, ale jeśli to narzędzie będzie używane odpowiedzialnie, może dać orientację w ilości osób chcących wziąć udział w danej Eucharystii.

Zwracamy uwagę, że ze względu na obowiązujący zakaz gromadzenia się, należy nie tylko przyjść wcześniej na mszę św., ale także powoli i w odstępach opuszczać miejsce celebracji. Wyjście po zakończeniu liturgii będzie odbywać się przez boczne drzwi.

W DNI POWSZEDNIE

Od poniedziałku do soboty msze święte będziemy sprawować według następującego grafiku:

Msze św. o 8.00 oraz 12.00 będą celebrowane w tymczasowej kaplicy w Czarnej Sali, gdzie obowiązuje limit 3 osób. Osoby pragnące wziąć udział w tych mszach proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do ojca przeora pod numerem telefonu + 48 694 480 609.

Natomiast msza św. wieczorna zostaje przeniesiona na godzinę 19.30 i będzie odprawiana w kościele św. Katarzyny z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących także w niedzielę, limit uczestników to 100 osób.

Dni powszednie kiedy nie będziemy celebrowali mszy św. w kościele św. Katarzyny to 16. i 22. dzień każdego miesiąca – ze względu na nabożeństwa prowadzone przez ojców karmelitów.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie przy naszym klasztorze wspólnot duszpasterskich oraz wszelką ostrożność związaną z trwającym stanem epidemii, każdy dzień tygodnia dedykowany jest jednej wspólnocie duszpasterskiej, i tak:
poniedziałki – duszpasterstwo młodzieży „Katamaran”
wtorki – Parafianie, Przyjaciele i Dobrodzieje klasztoru
środy – Fraternia Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego
czwartek – Dominikańskie Duszpasterstwo Postakademickie
piątek – Duszpasterstwo Akademickie „Górka”
sobota – Dominikańskie Duszpasterstwo Rodzin

Informujemy jednocześnie, na mszach świętych nie będzie można włączyć się służbę liturgiczną, a zgodnie z obowiązującym prawem państwowym i kościelnym spotkania duszpasterskie nadal nie będą się odbywały, nawet po mszy św. dedykowanej danej wspólnocie. Naszą intencją jest umożliwienie wspólnego uczestnictwa w Eucharystii.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Celebrujemy go zgodnie z wytycznymi służb medycznych, prosimy penitentów o indywidualne umawianie się na spowiedź w ramach dyżuru od poniedziałku do soboty od godziny 18.00 do 19.30 oraz o przystąpienie do spowiedzi w maseczce ochronnej lub z zasłoniętymi ustami i nosem. Konieczność odbycia spowiedzi prosimy zgłaszać na adres mailowy br. Krzysztofa ([email protected]). Wejście na spowiedź o wyznaczonej godzinie tylko przez furtkę od ul. Pańskiej.
Przypominamy, że tzw. spowiedź wielkanocną można odprawić do Uroczystości Trójcy Świętej, tj. do 7 czerwca.

KANCELARIA PARAFIALNA

Sprawy kancelaryjne prosimy zgłaszać mailowo do o. Michała (michal.ose[email protected]) lub pod numerem telefonu +48 694 480 609.

***

Jak przypomniał ostatnio papież Franciszek, sakramenty Kościoła i uczestnictwo we wspólnocie wierzących domagają fizycznej obecności, której braku ostatnio dotkliwie doświadczamy. Chcemy jednak podkreślić, że ze względu na stan epidemii nadal obowiązuje dyspensa Metropolity Gdańskiego od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Archidiecezji.

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszego klasztoru, umożliwienie przyjścia na mszę świętą w większym zakresie nie może być odczytane jako powrót do normalności lub zachęta do zlekceważenia zaleceń służb medycznych do pozostania w domu czy niezachowania środków ostrożności. Jeśli jesteście w grupie ryzyka, Wasze zdrowie jest osłabione lub towarzyszy Wam lęk przez zarażeniem, prosimy pozostańcie w domach.

Naszą troską jest budowanie wspólnoty Kościoła, a nie wprowadzanie podziałów, dlatego prosimy przychodzących na liturgię, aby nie oceniali decyzji swoich braci i sióstr, którzy korzystają z dyspensy i pozostają w domach, ale by traktowali udział w Eucharystii jako łaskę zaspokajającą pragnienie serca.

gdańscy dominikanie