Przeor naszego klasztoru otrzymał podpisane przez ojca prowincjała nowe asygnaty. W związku z tym informujemy, że ojciec Przemysław Herman zamieszka w klasztorze w Poznaniu. Taka decyzja ojca prowincjała podyktowana jest złym stanem zdrowia rodziców ojca Przemysława, którzy mieszkają w Poznaniu i wymagają opieki.

Przez ostatnie kilka miesięcy ojciec Przemysław przebywał głównie poza klasztorem pomagając w opiece nad rodzicami.

Z wielkim żalem będziemy żegnać ojca Przemysława, który w naszym klasztorze posługiwał przez 19 lat. Bardzo wielu ludzi doświadczyło jego dobrego serca, życiowej mądrości, prowadzenia w sakramencie spowiedzi i rozmowach indywidualnych. Nie bez powodu studenci z naszego duszpasterstwa nazywają ojca Przemysława „Ojciec Dobro”.

Także my jako współbracia zawsze mogliśmy liczyć na ojca Przemysława, w wielu sytuacjach był dla nas podporą, służył dobrą radą i pomocą.

Towarzyszy nam także wielka wdzięczność za wszystko, co ojciec Przemysław wniósł do naszej wspólnoty, i w jaki sposób realizował swój charyzmat jako zakonnik, kaznodzieja i prezbiter.

Pożegnanie ojca Przemysława odbędzie się na dwóch mszach świętych: pierwszą ojciec Przemysław odprawi w 28 czerwca (niedziela) o godzinie 8.00 w Kaplicy Królewskiej, druga, będzie miała miejsce 29 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19.30 w kościele św. Katarzyny.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej za powołanie ojca Przemysława i jego 19-letnią posługę w Mikołaju.