Do naszej wspólnoty dołączy wkrótce ojciec Aleksander Koza, który dotychczas pracował w Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie.

Ojciec Aleksander ukończył Wydział Historii na Uniwersytecie Wrocławskim, do Zakonu wstąpił w 1983 roku, święcenia prezbiteratu przyjął w 1990 roku, wieloletni mistrz nowicjatu i wychowawcą braci studentów, duszpasterz i rekolekcjonista.

Bardzo cieszymy się, że niedługo będziemy mogli powitać ojca Aleksandra w Gdańsku, prosimy także o modlitwę za jego posługę w Mikołaju.