Zapraszamy na cykl spotkań pt. „Mistyka i filozofia dominikańska wobec wyzwań współczesności”, które mamy zaszczy organizować razem z Pomorskim Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym.

Spotkania będę transmitowane z naszego klasztoru na profilu facebookowym Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego (https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne).

Program cyklu jest następujący:

1 października 2020, godz. 18:00
o. Piotr Frey OP, Człowiek nauki i wiary. Albert Wielki jako przykład uprawiania nauki w Kościele

8 października 2020, godz. 18:00
o. dr Hieronim Kaczmarek OP, Troska świeckich o Kościół – inspiracje św. Katarzyny ze Sieny wobec współczesnych możliwości i ograniczeń

22 października 2020, godz. 18:00
o. dr Grzegorz Chrzanowski OP, Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego

5 listopada 2020, godz. 18:00
o. dr Michał Mrozek OP, Wzajemne relacje cnót intelektualnych i moralnych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i odniesienie tej koncepcji do współczesności

12 listopada 2020, godz. 18:00
o. dr hab., prof. UPJPII Tomasz Gałuszka OP, Piękny Chrystus Tomasza z Akwinu. Estetyka i duchowość

26 listopada 2020, godz. 18:00
dr hab., prof. AIK Piotr Sikora, Nic specjalnego. Eckhart i człowiek, który nie ma czasu