W sobotę 14 listopada we Fraterni Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego pw. Matki Bożej Zwycięskiej działającej przy gdańskim klasztorze odbyła się uroczystości obłóczyn i profesji.

Z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, w uproszczonej formie oraz w odstępach czasowych w kaplicy św. Jacka trzy osoby rozpoczęły nowicjat we Fraterni, cztery osoby złożyły swoje pierwsze przyrzeczenia, a cztery osoby przedłużyły swoje przyrzeczenia. Natomiast dwie osoby złożyły swoje przyrzeczenia wieczyste.

W uroczystości z uwagi na obostrzenia wzięła udział tylko konieczna liczba osób: ojciec asystent Fraterni, przełożony Fraterni oraz mistrzyni formacji.

Do fraterni świeckich Zakonu Kaznodziejskiego należą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, których życie przebiega wśród świata. Żyją oni w swoich rodzinach i zależnie od stanu są małżonkami, ojcami i matkami rodzin lub osobami samotnymi. Zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami, kształcą się i pracują w różnych zawodach. Głównym zadaniem świeckiego dominikanina jest apostolstwo. Jako osoby świeckie głoszą Dobrą Nowinę i dają świadectwo swojej wiary.

Aktualnie Fraternia pw. Matki Bożej Zwycięskiej liczy 25 profesów wieczystych, 10 profesów czasowych, 3 nowicjuszy i 4 postulantów. Przełożony Fraterni jest Ireneusz Boetcher OPs, a asystentem o. Hieronim Kaczmarek OP.

Więcej informacji dotyczących gdańdskiej Fraterni: https://gdansk.dominikanie.pl/kontakt/iii-zakon/