Właśnie rozpoczęły się prace konserwatorskie przy jednym z zabytkowym obrazów z naszego kościoła. Mowa o obrazie przedstawiającym jednego z najbardziej znanych dominikańskich kaznodziejów średniowiecza Świętego Wincentego Ferreriusza (1450 – 1419). Miejsce ekspozycji obrazu znajduje się w zakrystii.

Prace konserwatorskie przyczynią się do naprawy i zabezpieczenia struktury obrazu a jednocześnie przywrócenia jego walorów jako jednego z cenniejszych zabytków malarstwa stanowiących wyposażenie naszej bazyliki. Już wstępnie prace pozwoliły na rozpoznanie autora obrazu i uściślenie czasu jego powstania, informacje te do tej pory nie były znane. Na obrazie odczytano podpis: „Jabłoński mal 1836”. Jest to niezwykle cenna informacja, gdyż do tej pory dokumentacja wskazywała czas powstania obrazu na koniec XVIII wieku.

Dodatkowo jeśli autorem obrazu jest Marcin Jabłoński (1801-1876), który działał przede wszystkim we Lwowie, to wydaje się, że obraz ten pierwotnie znajdował się we lwowskim klasztorze dominikanów. Lwów bracia musieli opuścić tuż po zakończeniu wojny, a najcenniejsze przedmioty przewieźli do innych klasztorów.

Malarz Marcin Jabłoński był samoukiem, kształcił się, kopiując obrazy w galeriach Warszawy, Krakowa i Wiednia. W 1820 zamieszkał we Lwowie, gdzie wkrótce zdobył duże uznanie jako portrecista. Pracował również dla kościołów, szczególnie lwowskich, malując i odnawiając zarówno obrazy ołtarzowe, jak i polichromie.
Jest twórcą około 1600 obrazów, cieszyły się dużym wzięciem u współczesnych. Zbliżone stylistycznie do typu wiedeńskiego biedermeieru, odznaczały się trafnym uchwyceniem podobieństwa modela i dokładnością opracowania szczegółów. Niektórym jego portretom zarzucano oschłość ujęcia, która odpowiadała jednak ówczesnym trzeźwym wymogom mieszczańskiej lub urzędniczej klienteli. Obrazy Marcina Jabłońskiego znajdują się w następujących muzeach: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Ermitaż w St. Petersburgu, Lwowska Galleria Obrazów, Muzeum Sztuki Ukraińskiej we Lwowie.

W I poł. XX wieku Święty Wincenty ponownie zyskał na popularności w Kościele w Europie, to jego wstawiennictwu przypisywano opanowanie epidemii cholery w Neapolu w 1936 roku.

Prace realizowane są dzięki wsparciu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.