Zapraszamy do udziału w prezentacji na temat niepublikowanych dotychczas wyników badań i kwerend konserwatorskich prowadzonych w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Prowadzący prezentacje konserwatorzy i zabytkoznawcy przedstawią stan dotychczasowej wiedzy na temat wystroju kolorystycznego kościoła od czasów średniowiecza po wiek XX. Omówiony zostanie także temat pozostałości historycznego szklenia klasztoru i kościoła dominikanów w Gdańsku, w tym przebieg i wyniki prac konserwatorskich pozostałych kwater witrażowych, które prowadzone były dzięki współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Konferencja online będzie dostępna na kanale YouTube 30 grudnia 2020 roku o godzinie 20:00.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Centrum św. Jacka, dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.

Link YT: https://www.youtube.com/channel/UCaxAPxfiTNEYiF8fF1iCjCQ
Link do wydarzenia FB: https://www.facebook.com/events/955708551503425