W Święto Świętej Rodziny zachęcamy małżonków do odnowienia przysięgi małżeńskiej, obrzęd można odprawić samodzielnie, w grodzie rodziny.

OBRZĘD ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

W dniu ślubu połączyliśmy się nierozerwalnym węzłem sakramentu małżeństwa. Wspólnie módlmy się do Pana Boga o dalsze łaski i błogosławieństwa dla naszego małżeństwa (i o umocnienie wiary dla naszych dzieci). Jak w dniu ślubu, wezwijmy teraz pomocy Ducha Świętego.

/Wspólnie śpiewa się bądź odmawia hymn do Ducha Świętego „Veni Creator”/

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

ODNOWIENIE PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ

/Po hymnie małżonkowie podają sobie prawe ręce. Wspólnie recytują oni słowa odnowienia przysięgi małżeńskiej/

W OBLICZU BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO * ODNAWIAM DZIŚ
MOJĄ PRZYSIĘGĘ MAŁŻEŃSKĄ * I ŚLUBUJĘ PONOWNIE *

żony mówi: TOBIE, MÓJ MĘŻU *

męż mówi: TOBIE, MOJA ŻONO *

MIŁOŚĆ OFIARNĄ I UCZYNNĄ. * ŚLUBUJĘ CI DOCHOWAĆ
WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ * I DO CIEBIE TYLKO NALEŻEĆ *
DUSZĄ I CIAŁEM * PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE. * ŚLUBUJĘ * ŻE
NASZE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE * BĘDZIE UCZCIWE * ŻE
KIEROWAĆ NIM BĘDZIE PRAWO BOŻE * I OFIARNY DUCH
RODZICIELSKI * ŚLUBUJĘ CI RÓWNIEŻ, * ŻE CIĘ NIGDY NIE
OPUSZCZĘ * W SZCZĘŚCIU I NIESZCZĘŚCIU, * W ZDROWIU I
CHOROBIE, * ŻE RAZEM WE DWOJE * PÓJDZIEMY DALEJ PRZEZ
ŻYCIE * AŻ DO ŚMIERCI. * TAK MI DOPOMÓŻ * PANIE, BOŻE
WSZECHMOGĄCY, * W TRÓJCY JEDYNY * I WSZYSCY ŚWIĘCI.

/Po tych słowach odnowienia przysięgi małżeńskiej, małżonkowie mogą wspólnie z dziećmi
odmówić orację dziękczynną/

Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia i
miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek naszego małżeństwa, aby stał się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na nas. Pośród radości i trudów ich życia zachowaj nasz związek w jedności. Odnów nasze przymierze małżeńskie. Pomnóż w nas miłość i umocnij więzi pokoju, tak abyśmy otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA W POTRZEBACH MAŁŻONKÓW

/Małżonkowie, wraz z dziećmi, zanoszą do Boga swoje prośby w intencjach ważnych dla ich
małżeństwa. Zaleca się to uczynić własnymi słowami, ale można użyć poniższego wzoru,
dopasowując według uznania wezwania do konkretnej sytuacji małżonków/

1. Panie, umacniaj naszą wiarę, abyśmy przyczynili się do wzrostu Twojego
Kościoła, a przykładem naszego życia pomnażali liczbę Twoich
wyznawców.
Ciebie prosimy…

2. Panie, umacniaj naszą jedność małżeńską, abyśmy wytrwali we
wspólnocie miłości, dzieląc się radościami i wspierając w trudnościach.
Ciebie prosimy…

3. Panie, umacniaj naszą miłość, abyśmy idąc razem, dawali naszym
dzieciom przykład kochającej się rodziny.
Ciebie prosimy…

4. Panie, umacniaj nasze dzieci. Daj im bezpiecznie wzrastać w latach,
mądrości i łasce.
Ciebie prosimy…

5. Panie, umacniaj naszych rodziców i krewnych, aby pielęgnowali łączące
ich więzi.
Ciebie prosimy…

6. Panie, umacniaj wszystkich którzy nam wyświadczyli dobro i byli dla nas
wsparciem. Udziel im obfitego błogosławieństwa.
Ciebie prosimy…

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

/Małżonkowie proszą o błogosławieństwo. Wezwania może odmawiać jeden współmałżonek
albo mogą oni odmawiać je naprzemiennie/

W.: Bóg Ojciec przedwieczny niech zachowa nas w miłości wzajemnej i
zgodzie, aby pokój Chrystusowy w nas zamieszkał i stale przebywał w
naszym domu.
R.: Amen.
W.: Niech Pan sprawi abyśmy byli szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się
życzliwością przyjaciół, mogli żyć z ludźmi w prawdziwym pokoju.
R.: Amen.
W.: Duch Święty niech nas uczyni świadkami, że Bóg jest miłością, aby
stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z
wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.
R.: Amen
W.: Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący + Ojciec, Syn i Duch Święty.
R.: Amen

/Na zakończenie można odmówić modlitwę papieża Franciszka na Rok św. Józefa/

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.